Тariflər

0 - 100 qr
1 $

0.100 - 0.250 qr
2 $

0.25 kq - 0.50 kq
3 $

0.50 kq - 0.75 kq
3.3 $ 4.00 $

0.75 kq - 1.0 kq
3.5 $ 4.50 $

1 kq - 10 kq (Hər kq üçün)
3.5 $ 4.50 $

0 - 500 qr
17 $

500 qr - 1 kq
25 $

1 kq-dan 1,5 kq-dək
33 $

1,5 kq-dan 2 kq-dək
41 $

0 - 500 qr
14 $

1 kq-dan 1,5 kq-dək
30 $

1,5 kq-dan 2 kq-dək
38 $

0 - 500 qr
17 $

0.501 kq-dan 1 kq-dək
26.50 $

1 kq-dan 1,5 kq-dək
36 $

1,5 kq-dan 2 kq-dək
45.50 $

0.00 kq-dan 0.500 kq-dək
13 $

0.501 kq-dan 1 kq-dək
17 $

1 kq-dan 1,5 kq-dək
21 $

1,5 kq-dan 2kq-dək
25 $

0.00 kq-dan 0.500 kq-dək
16 $

0.501 kq-dan 1 kq-dək
23 $

1 kq-dan 1,5 kq-dək
30 $

1,5 kq-dan 2 kq-dək
37 $

0.00 kq-dan 0.500 kq-dək
16 $

0.501 kq-dan 1 kq-dək
23 $

1 kq-dan 1,5 kq-dək
30 $

1,5 kq-dan 2 kq-dək
37 $

0.00 kq-dan 0.500 kq-dək
17 $

0.501 kq-dan 1 kq-dək
26.50 $

1 kq-dan 1,5 kq-dək
36 $

1,5 kq-dan 2 kq-dək
45.50 $

0.00 kq-dan 0.500 kq-dək
13.50 $

0.501 kq-dan 1 kq-dək
19.50 $

1 kq-dan 1,5 kq-dək
25.50 $

1,5 kq-dan 2 kq-dək
19.50 $

0 - 500 qr
16.5 $

0.501 kq-dan 1 kq-dək
22 $

1 kq-dan 1,5 kq-dək
27.5 $

1,5 kq-dan 2 kq-dək
34 $

0.00 kq-dan 0.500 kq-dək
11 $

0.501 kq-dan 1 kq-dək
20 $

1 kq-dan 1,5 kq-dək
29 $

1,5 kq-dan 2 kq-dək
38 $

0 - 500 qr
13.50 $

0.501 kq-dan 1 kq-dək
19.50 $

1 kq-dan 1,5 kq-dək
25.50 $

1,5 kq-dan 2 kq-dək
31.50 $

0 - 500 qr
19 $

0.501 kq-dan 1 kq-dək
27.50 $

1 kq-dan 1,5 kq-dək
36 $

1,5 kq-dan 2 kq-dək
44.50 $

0 - 500 qr
13 $

0.501 kq-dan 1 kq-dək
20 $

1 kq-dan 1,5 kq-dək
27 $

1,5 kq-dan 2 kq-dək
34 $

0 - 500 qr
21 $

0.501 kq-dan 1 kq-dək
28.5 $

1 kq-dan 1,5 kq-dək
36 $

1,5 kq-dan 2 kq-dək
43.5 $

0 - 500 qr
13 $

0.501 kq-dan 1 kq-dək
20 $

1 kq-dan 1,5 kq-dək
27 $

1,5 kq-dan 2 kq-dək
34 $

0 - 500 qr
13 $

0.501 kq-dan 1 kq-dək
20 $

1 kq-dan 1,5 kq-dək
27 $

1,5 kq-dan 2 kq-dək
34 $

0 - 500 qr
10 $

0.501 kq-dan 1 kq-dək
13.50 $

1 kq-dan 1,5 kq-dək
17 $

1,5 kq-dan 2 kq-dək
20.50 $

0 - 500 qr
18 $

0.501 kq-dan 1 kq-dək
28.50 $

1 kq-dan 1,5 kq-dək
39 $

1,5 kq-dan 2 kq-dək
49.50 $

0 - 500 qr
13 $

0.501 kq-dan 1 kq-dək
20 $

1 kq-dan 1,5 kq-dək
27 $

1,5 kq-dan 2 kq-dək
34 $

500 qr - 1 kq
31 $

1 kq-dan 1,5 kq-dək
43 $

1,5 kq-dan 2 kq-dək
55 $

0 - 500 qr
14 $

0.501 kq-dan 1 kq-dək
21 $

1 kq-dan 1,5 kq-dək
28 $

1,5 kq-dan 2 kq-dək
35 $

0 - 500 qr
13 $

0.501 kq-dan 1 kq-dək
20 $

1 kq-dan 1,5 kq-dək
27 $

1,5 kq-dan 2 kq-dək
34 $

0 - 500 qr
15 $

0.501 kq-dan 1 kq-dək
20 $

1 kq-dan 1,5 kq-dək
27 $

1,5 kq-dan 2 kq-dək
34 $

0 - 500 qr
19 $

0.501 kq-dan 1 kq-dək
27 $

1 kq-dan 1,5 kq-dək
35 $

1,5 kq-dan 2 kq-dək
43 $

0.00-dan - 0.500 kq-dək
11 $

0.501 kq-dan 1 kq-dək
14.50 $

1 kq-dan 1,5 kq-dək
18 $

1,5 kq-dan 2 kq-dək
21.50 $

0 - 500 qr
17.5 $

0.501 kq-dan 1 kq-dək
23.50 $

1 kq-dan 1,5 kq-dək
31 $

1,5 kq-dan 2 kq-dək
38.50 $

0 - 500 qr
11 $

0.501 kq-dan 1 kq-dək
16 $

1 kq-dan 1,5 kq-dək
21.50 $

1,5 kq-dan 2 kq-dək
27 $

Həcm çəkisinin hesablanma qaydası

Hörmətli müştəri, xarici anbarımıza daxil olan bağlamanızın eninin, uzunluğunun və hündürlüyünün cəmi 60 sm qədər olarsa, bağlamanın çatdırılma haqqı fiziki çəkiyə əsasən hesablanacaqdır. Bağlamanın eninin, uzunluğunun və hündürlüyünün cəmi 60 sm aşarsa, fiziki və həcmi çəki hesablanacaqdır, hansı çəki daha çox olarsa bağlamanın çatdırılma haqqı həmin çəkiyə əsasən hesablanacaqdır.

Həcmi çəkinin hesablanma qaydasını sizə təqdim edirik : en * uzunluq * hündürlük / 6000

Məsələn: Bağlamanın tərəfləri en = 80 sm, uzunluq = 80 sm, hündürlük = 50 sm kimi olduqda, məhsulun çəkisi 80 * 80 * 50 / 6000 = 53.3 kq təşkil edir.